Skip to main content
Produkter

Tekst til tale

Riktig uttale er viktig, derfor tilbyr Clarify opplesing på 14 ulike språk.

Opplesing av oppslagsord på 14 ulike språk inngår i våre pakkeløsninger for skole og bedrift.

Tekstopplesing
Lim inn teksten du ønsker å få opplest, velg det aktuelle språket samt ønsket lesehastighet. Opplesingen er av høy kvalitet.  Funksjonen gjør Clarify til et nyttig språkverktøy.

Opsjon med egne priser

Tekstopplesing

Tekst til tale funksjonen er nyttig for alle elever som lærer et nytt språk.
For språksvake elever og elever med ulik grad av dysleksi er dette en viktig ressurs og et godt supplement til våre ordbøker. Clarify er alene om å tilby en slik kombinasjon av tjenester.

Se priser og bestilling for mer informasjon!

Les mer