Produkter

Tekst til tale

Clarify har egen funksjon for opplesning av alle oppslagsordene med god uttale på 14 ulike språk. Denne funksjonen inngår i våre skole- og bedriftspakker.

Tekstopplesning

Tekstopplesning er også tilgjengelig på totalt 14 språk. Du kan skriv eller lime inn teksten du ønsker å få opplest. Teksten leses opp på samme språk som den er skrevet i, eller du kan velge det aktuelle språket og så spille av. Hastigheten for opplesning kan også justeres. Denne funksjonen gjør Clarify til et språkverktøy og utvidet ressurs i tillegg til ordbøker. Talesyntesen er levert av Insipio AB.

Tekst til tale er en opsjon med egne priser.

Se priser og bestilling for mer informasjon!

Les mer