Skip to main content
Produkter

Ordbøker

Clarify samarbeider med anerkjente utgivere av ordbøker i Norge og utlandet. Dette gjør at vi kan tilby et stort utvalg av ordbøker og skreddersy ordbokpakker tilpasset brukerenes behov.

Over 700 ordbøker med over 11 millioner oppslagsord

Ordbøkene vi leverer er utgitt av anerkjente forlag, ordbokforfattere, universitet og ordbokredaktører. Det er i hovedsak velkjente ordbøker fra bokformat. Vi tar innholdet fra ordbøkene, koder det om og gjør det tilgjengelig i digitalt format. Det betyr at alt innholdet i artiklene er like som i den opprinnelige ordboken produsert av forlagene. Clarify redigerer eller endrer ikke på tekst og innhold. Oppslag som vises er et oppslagsord i den aktuelle ordboken. Clarify har utviklet en innebygget løsning for søk i bøyde ord og flertallsformer. Verbix viser verbbøyning i alle former for de aller fleste språk som er tilgjengelig i tjenesten.

Brukerene skal være trygge på at det er kvalitetssikret innhold. Søket gir umiddelbare oppslag med ordklasser, utfyllende og forklarende artikler. Totalt har vi over 700 ordbøker med over 11 millioner oppslagsord tilgjengelig. Vi setter opp tilgang til relevante ordbokpakker tilpasset skoletrinn eller bedrift. I tillegg til ordbøker for språk har vi ordbøker som er tilpasset yrkesfag, medisin, juss og økonomi.

Partnere vi er stolte av å samarbeide med og som gir oss mulighet til å levere de beste ordbøkene på markedet i digitalt format i Clarify:
 • Cappelen Damm
 • Fagbokforlaget
 • Universitetet i Bergen
 • Samlaget
 • Collins
 • Merriam-Webster
 • KDictionaries
 • Formatic

Tegnspråkordbok

Clarify tilbyr også tilgang til norsk tegnspråk-ordbok utviklet av Statped.

Ordbokpakker fra Clarify

Innhold tilpasset barneskolen

Cappelen Damm norsk ordbok

Over 45 000 oppslagsord. Norsk ordbok inneholder det sentrale ordforrådet i norsk dagligspråk, fremmedord, faguttrykk og nye ord fra massemedier, fag- og lærebøker. Ordartiklene viser synonymer, forklaringer og eksempler på bruk, i tillegg til skrivemåte, bøyning, uttale og betydning.

Nynorskordboka – Universitetet i Bergen

Dette er en enspråklige ordbok med ca 100.000 oppslagsord. Boken viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier. Produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Språkrådet. Godkjent av Språkrådet.

Cappelen Damm norsk synonymordbok

Over 50.000 synonymer og 8.000 brukseksempler. En moderne synonymordbok som hjelper deg å variere ordforrådet og skrive mer levende og kreativt. Synonymene er delt opp i grupper etter betydning og hver betydning er illustrert med et eksempel.

Samlaget engelsk-nynorsk/nynorsk-engelsk ordbok

Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ordboka er oppdatert med engelske og norske nyord. Ho gir gode og presise ordforklaringar og har med mange brukseksempel som viser orda i bruk. Alle ord står oppførte med ordklasse, norske substantiv også med kjønn. Nynorskutgåva er i tråd med den nye rettskrivinga.

Capplen Damm engelsk ordbok

Engelsk ordbok inneholder over 60 000 oppslagsord, og gir oversiktlige og gode artikkelvisninger med eksempler, idiomer, ordtak, uttrykk og faste vendinger. Det er også en tilhørende minigrammatikkdel.

Ordbokpakker fra Clarify

Innhold tilpasset ungdomsskolen

Universitetet i Bergen – Bokmålsordboka

Dette er en enspråklige ordbok med ca 100.000 oppslagsord. Boken viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier. Produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Språkrådet. Boken er godkjent av Språkrådet.

Cappelen Damm norsk synonymordbok

Over 50.000 synonymer og 8.000 brukseksempler. En moderne synonymordbok som hjelper deg å variere ordforrådet og skrive mer levende og kreativt. Synonymene er delt opp i grupper etter betydning og hver betydning er illustrert med et eksempel.

Cappelen Damm bokmål-nynorsk ordbok

Over 31 000 oppslagsord. Bokmål–nynorsk ordbok gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning eller er elev i grunnskolen. Fordelen med en ordbok i forhold til en nynorsk ordliste er at elevene kan slå opp på bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord.

Universitetet i Bergen – Bokmålsordboka

Dette er en enspråklige ordbok med ca 100.000 oppslagsord. Boken viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier. Produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Språkrådet. Godkjent av Språkrådet.

Samlaget engelsk-nynorsk/nynorsk-engelsk ordbok

Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ordboka er oppdatert med engelske og norske nyord. Ho gir gode og presise ordforklaringar og har med mange brukseksempel som viser orda i bruk. Alle ord står oppførte med ordklasse, norske substantiv også med kjønn. Nynorskutgåva er i tråd med den nye rettskrivinga.

Fagbokforlaget stor engelsk ordbok

Stor engelsk ordbok er et tobindsverk med engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok på til sammen 170 000 oppslagsord. De inneholder både amerikanske og britiske ord og stavemåter, språktips, synonymer, fagord fra yrkesfaglige studieretninger og dekker slang, dagligtale og formelt språk.

Collins School Dictionary

Evnen til å lese, forstå og skrive engelsk er viktig for å lykkes ved eksamen og for å være rustet for livet etter skolen. Forutsetninger for dette er en gjennomgående forståelse for rettskrivning, grammatikk og tegnsetting. Collins School Dictionary er et skreddersydd verktøy for å oppnå denne kunnskapen. Collins School Dictionary har blitt gjennomgått og utviklet i samarbeid med lærere og elever. Dette forsikrer at boken inneholder den informasjonen som elevene trenger for å ha forutsetninger til å forbedre sine resultater på skolen og på eksamen.

Collins School Thesaurus 

Dette er en synonymordbok med mange eksempler som bidrar til variert språk og god språkforståelse. Ordboken er godt egnet for elever med høyt ambisjonsnivå.  Collins School Thesaurus har blitt gjennomgått og utviklet i samarbeid med lærere og elever. Dette forsikrer at boken inneholder den informasjonen som elevene trenger for å ha forutsetninger til å forbedre sine resultater på skolen og på eksamen.

Cappelen Damm tysk ordbok

Tysk skoleordbok har over 56 000 oppslagsord. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Artiklene er oversiktlige med eksempler og gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen. Egen minigrammatikkdel.

Cappelen Damm spansk ordbok

Spansk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne spansk og norsk dagligspråk. Alle spanske verb har referanse til riktig bøyningsmønster. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Artiklene er oversiktlige med eksempler og gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen. Egen minigrammatikkdel.

Cappelen Damm fransk ordbok

Fransk ordbok har over 50 000 oppslagsord. Ordutvalget er nøye tilpasset elevenes behov på dette nivået. Alle franske verb er angitt med bøyning. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Artiklene er oversiktlige med eksempler og gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen. Egen minigrammatikkdel.

Collins English School Thesaurus

Denne boken inneholder tusenvis av synonymer og antonymer i tillegg til korte definisjoner for alle de viktigste oppslagsordene. Det er gode eksempler for alle synonymene som viser hvordan de brukes og for å hjelpe til å velge riktig ord. Denne boken gir elevene en unik mulighet til å få et rikt og utvidet ordforråd i Engelsk.

Ordbokpakker fra Clarify

Innhold tilpasset videregående

Universitetet i Bergen – Bokmålsordboka

Dette er en enspråklige ordbok med ca 100.000 oppslagsord. Boken viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier. Produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Språkrådet. Ordboka er godkjent av Språkrådet.

Cappelen Damm norsk synonymordbok

Over 50.000 synonymer og 8.000 brukseksempler. En moderne synonymordbok som hjelper deg å variere ordforrådet og skrive mer levende og kreativt. Synonymene er delt opp i grupper etter betydning og hver betydning er illustrert med et eksempel.

Cappelen Damm bokmål-nynorsk ordbok

Over 31 000 oppslagsord. Bokmål–nynorsk ordbok gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning eller er elev i grunnskolen. Fordelen med en ordbok i forhold til en nynorsk ordliste er at elevene kan slå opp på bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord.

Universitetet i Bergen – Nynorskordboka

Dette er en enspråklige ordbok med ca 100.000 oppslagsord. Boken viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier. Produsert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Språkrådet. Godkjent av Språkrådet.

Fagbokforlaget – Stor engelsk norsk ordbok

Stor engelsk ordbok er et tobindsverk med engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok på til sammen 170 000 oppslagsord. De inneholder både amerikanske og britiske ord og stavemåter, språktips, fagord fra yrkesfaglige studieretninger, de dekker slang, dagligtale og formelt språk.

Samlaget engelsk-nynorsk/nynorsk-engelsk ordbok

Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ordboka er oppdatert med engelske og norske nyord. Ho gir gode og presise ordforklaringar og har med mange brukseksempel som viser orda i bruk. Alle ord står oppførte med ordklasse, norske substantiv også med kjønn. Nynorskutgåva er i tråd med den nye rettskrivinga.

Cappelen Damm tysk ordbok

Tysk skoleordbok har over 56 000 oppslagsord. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Artiklene er oversiktlige med eksempler og gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen. Egen minigrammatikkdel.

Cappelen Damm spansk ordbok

Spansk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne spansk og norsk dagligspråk. Alle spanske verb har referanse til riktig bøyningsmønster. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Artiklene er oversiktlige med eksempler og gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen. Egen minigrammatikkdel.

Cappelen Damm fransk ordbok

Fransk ordbok har over 50 000 oppslagsord. Ordutvalget er nøye tilpasset elevenes behov på dette nivået. Alle franske verb er angitt med bøyning. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Artiklene er oversiktlige med eksempler og gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen. Egen minigrammatikkdel.

Collins English Dictionary

The Times quote «Collins English Dictionary is a book to be treasured; no home should be without one”. Over 700 000 ord og uttrykk, og kanskje en av verdens største og mest kjente engelske ordbøker.

Collins Thesaurus of the English Language

En komplett synonymordbok synonymer, begreper, antonymer, eksempler og definisjoner på ord og uttrykk.

Cappelen Damm engelsk – norsk ordbok for yrkesfag

Engelsk ordbok – yrkesfag med 36 000 oppslagsord er den eneste i sitt slag og er spesielt utviklet for yrkesfagelever i videregående skole. Ordforrådet er tilpasset hver av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Ordboken inneholder i tillegg til allmenn engelsk, et faglig ordforråd som spenner over de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Ordutvalget er oppdatert med tanke på elevenes behov. Kombinere gjerne bruken med funksjonen Google bilder.

KDictionaries – enspråklige ordbøker – arabisk, fransk, spansk, svensk, tysk, italiensk

En serie enspråklige ordbøker – gode ordforklaringer med en rekke eksempler, ord og uttrykk.  Svært nyttig for elever med høyt ambisjonsnivå eller som velger fordypning i språket.

Ordbokpakker fra Clarify

Innhold tilpasset høyere utdanning og bedrifter

Pro pakke:
 • Universitetet i Bergen Bokmålsordboka
 • Universitetet i Bergen Nynorskordboka
 • Cappelen Damm bokmål-nynorsk ordbok
 • Fagbokforlaget stor engelsk ordbok
 • Collins English Dictionary
 • Collins Thesaurus of the English Language
Medisinsk:
 • Merriam Webster’s Medical Dictionary
 • Samlaget norsk medisinsk ordbok med engelsk
 • Collins Latin Dictionary
 • Collins Dictioanry of Medicine
Teknisk:
 • Formatic engelsk-norsk/norsk-engelsk teknisk ordbok
 • Collins Dictionary of Science & Technology
Økonomi og juridisk:
 • Merriam Webster’s Dictionary of Law
 • Cappelen Damm engelsk-norsk/norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok
 • Collins Dictionary of Law
 • Collins Gem
Fremmedspråk:
 • Cappelen Damm tysk-norsk/norsk-tysk
 • Cappelen Damm fransk-norsk/norsk-fransk
 • Cappelen Damm spansk-norsk/norsk-spansk
 • KDictionaries italiensk-norsk/norsk-italiensk
 • Collins German Dictionary
 • Collins French Dictionary
 • Collins Spanish Dictionary
 • KDictionaries French Dictionary
 • KDictionaries Spanish Dictionary
 • KDictionaries German Dictionary