Kagge/Kirkeby "Den store norske bokmålsordboka"

Dette er en helt ny bokmålsordbok med mer enn 105 000 oppslagsord. Boka er utviklet av ordboksforfatter Per-Erik Kirkeby.

Cappelen Damm norsk synonymordbok

Over 50.000 synonymer og 8.000 brukseksempler

En moderne synonymordbok som hjelper deg å variere ordforrådet og skrive mer levende og kreativt. Synonymene er delt opp i grupper etter betydning og hver betydning er illustrert med et eksempel.

Cappelen Damm bokmål-nynorsk ordbok

Over 31 000 oppslagsord

Bokmål–nynorsk ordbok gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning eller er elev i videregående skole. Fordelen med en ordbok i forhold til en nynorsk ordliste er at elevene kan slå opp på bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord.

Samlaget engelsk-nynorsk/nynorsk-engelsk ordbok

Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ordboka er oppdatert med engelske og norske nyord.

Ho gir gode og presise ordforklaringar og har med mange brukseksempel som viser orda i bruk. Alle ord står oppførte med ordklasse, norske substantiv også med kjønn. Nynorskutgåva er i tråd med den nye rettskrivinga.

Samlaget nynorsk ordliste

Nynorsk ordliste er klassikaren blant ordlistene. 11. utgåva er den første trykte ordlista som er godkjend av Språkrådet etter at den nye nynorskrettskrivinga kom. Ordlista er oppdatert etter den nye rettskrivinga for nynorsk, som er gjeldande frå 1. august 2012. Ordtilfanget er oppdatert, og det er lagt til fleire ordforklaringar. Også lista over bokmålsord med nynorske synonym er fornya og utvida.

Fagbokforlaget stor engelsk ordbok

Stor engelsk ordbok er et tobindsverk med engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok på til sammen 170 000 oppslagsord. De inneholder både amerikanske og britiske ord og stavemåter, språktips, fagord fra yrkesfaglige studieretninger, de dekker slang, dagligtale og formelt språk.

Collins School Dictionary

Evnen til å lese, forstå og skrive engelsk er viktig for å lykkes ved eksamen og, ikke minst, for å være rustet for livet etter skolen. Forutsetninger for dette er en gjennomgående forståelse for rettskrivning, grammatikk og tegnsetting. Collins School Dictionary er et skreddersydd verktøy for å oppnå denne kunnskapen.

Cappelen Damm tysk skoleordbok

Tysk skoleordbok er spesielt tilpasset elever på ungdomstrinnet. Ordutvalget er nøye tilpasset elevenes behov på dette nivået og dekker det grunnleggende ordforrådet i moderne tysk. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Ordbokartiklene er korte og oversiktlige, og dette gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen.

Cappelen Damm spansk skoleordbok

Spansk skoleordbok er spesielt tilpasset elever på ungdomstrinnet. Ordutvalget er nøye tilpasset elevenes behov på dette nivået og dekker det grunnleggende ordforrådet i moderne spansk. Den eneste spanske skoleordboken der alle spanske verb har referanse til riktig bøyningsmønster. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Ordbokartiklene er korte og oversiktlige, og dette gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen.

Cappelen Damm fransk skoleordbok

Fransk skoleordbok er spesielt tilpasset elever på ungdomstrinnet, men passer også for andre skoleelver. Ordutvalget er nøye tilpasset elevenes behov på dette nivået. Den eneste franske skoleordboken der alle franske verb har referanse til riktig bøyningsmønster i en egen liste. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Ordbokartiklene er korte og oversiktlige, og dette gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen.

Tekst til tale

Opplesing av ord og setninger på arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk og tysk.

Global språkpakke

Norsk til og fra 24 ulike språk samt opplesing av oppslagsord (se alle språkkombinasjonene her).

Clarify for ungdomsskole 8-10

Clarify er en ny, nettbasert ordboktjeneste utviklet av iFinger for språkopplæring og søk i oppslagsverk. Clarify fungerer på alle digitale flater og alle våre oppslagsverk er godkjent til bruk ved eksamen via eksamensnettet.

Clarify for grunnskole 8-10 inneholder: