Skip to main content
Produkter

Teknisk informasjon

Clarify er et EdTech-selskap hvor vi utvikler og leverer en digital tjeneste. Vi har stort fokus på utvikling og tilpasning til en stadig mer digitalisert verden. Clarify kan brukes på forskjellige operativsystemer og er tilpasset bruk på alle enheter. Det er viktig at Clarify er et trygt og godt valg uavhengig av hva slags enhet man benytter.

Tilgjengelighet, smidig bruk og brukervennlighet

Du finner gode utvidelser med Chrome Extension, Google Docs add-on og G-suite samt tilpasninger med hurtigsøkfunksjoner for PC og iPad.

Som installert applikasjon på PC kan Clarify åpnes opp i et eget vindu og tilpasses siden med ønsket størrelse. Dette gjør at man kan bruke Clarify ved siden av der man jobber eller leser, for deretter å gå videre der man var. For iPad kan ønsket ord markeres og gi direkte oppslag i Clarify.

Vi opplever at Clarify sin suksess med høye søketall og aktiv bruk er på grunn av gode tilpasninger som tilgjengelighet, smidig bruk og brukervennlighet.

Clarify er optimalisert og utviklet for:
  • Windows
  • iOS
  • Chrome OS
  • Android
  • Office 365
  • PC
  • Chromebook
  • Nettbrett
  • Mac
  • Mobil

Utrulling og installasjon

Gratis apper lastes enkelt ned direkte fra App Store og Google Play eller via nettsiden her, og kan lastes ned på ubegrenset antall enheter per bruker. For PC har vi en msi-fil for utrulling til enheter på skolen eller i bedrift, og appene kan pushes ut.

Last ned

Eksamensoppsett

Utdanningsdirektoratet har godkjent bruk av Clarify på eksamen, og Clarify er tilgjengelig med god svartid selv under ekstremt høy bruk på én og samme tid. Vi følger med og skalerer tjenesten etter behov. Det er svært viktig at tjenesten er tilgjengelig påeksamen og tentamen, og dette har vi fokus på.

Skolens IT- eller IKT-ansvarlig må åpne visse URL’er for å gjøre Clarify tilgjengelig til eksamen. Vi anbefaler at eksamenstilgang settes opp og testes i god tid før eksamen.

Les mer

Tilgjengelighet, stabilitet og sikkerhet

Clarify er satt opp i Microsoft Azure North Europe med back up i West Europe (Irland). Dette sørger for at vi kan ha en stabil tjeneste som er tilgjengelig til «enhver tid» med 99,9 % oppetid. Vi har ubegrenset kapasitet og kan skalere tjenesten opp til åtakle svært høy bruk på samme tid, som for eksempel til eksamen.

Ta kontakt for å høre mer om våre løsninger!

Kontakt oss