Om Clarify

Clarify er utviklet av iFinger som har utviklet og levert digitale ordbøker siden år 2000. Clarify er en nyutviklet skytjeneste som ble lansert på BETT-messen i London i januar 2015. Vår visjon var å lage en global språktjeneste gjennom én og samme app. Videre skulle tilgangen være så friksjonsfri at brukerne søker i Clarify som en reflekshandling. Dette har vi klart! I gjennomsnitt søker aktive brukere 10 ganger pr dag.

Vi ønsket å samle alle språk i en tjeneste. Det har vi også klart!

Vi tilbyr nå 700 kvalitetsordbøker med mer enn 11 millioner artikler på 30 ulike språk. Vi har totalt brukere i mer enn 200 land.

Vi fokuserer på undervisningsmarkedet hvor kravet til funksjonalitet og kvalitet er avgjørende.

Siden lanseringen i 2015 har vi hatt en formidabel vekst i bruk og antall brukere i det norske skolemarkedet. Det gjøres mer enn 500 000 oppslag per uke fra elever i hele landet, og bruken er stadig stigende. Vi mottar løpende tilbakemeldinger fra begeistrede lærere og elever. Clarify er en tjeneste elevene ikke kan være foruten.

 

Tjenesten levers via Microsoft sin skytjeneste Azure. Clarify er følgelig meget stabil og rask, og tjenesten kan skaleres opp til det uendelige. Clarify benyttes av mer enn 500 skoler til tentamen og eksamen uten kapasitetsproblemer.

Gi elevene en fordel; velg digitale ordbøker fra Clarify!

Gjennom partnerskap med internasjonale forlag er vår visjon å videreutvikle tjenesten til å bli en digital publiseringskanal i undervisningsmarkedet.

Vi er glad for ha deg med som kunde, eller så ønsker vi deg og din virksomhet velkommen om bord.

Knut Haga
Daglig leder

Vår historie

Kontakt oss

Knut Haga
Daglig leder / CEO 
+ 47 91 62 00 22

knut.haga@clarify.no