Hvordan lukke Clarify hvis tjenesten henger (PC)

1 - Klikk "Ctrl" + "Alt""Delete" på tastaturet

2 - Klikk "Oppgavebehandling" eller "Task manager"

3 - Klikk på Clarify prosessen

4 - Klikk "Avslutt oppgave" eller "End task" 

Oppgavebehandling lar brukeren lukke et program som har fryst, uten å måtte restarte Windows.

 

Etter Clarify er lukket kan den startes opp igjen som vanlig.

- Klikk "Start" og søk etter Clarify