Velg språk ved å klikke på flaggene over søkefeltet.

Eksempel:
På bilde under er norsk (bokmål) valgt som morsmål og fransk som språkinteresse.
Clarify gir deg nå treff på ordbøker som har disse språkkombinasjonene:
 

1) Norsk til fransk.
2) Fransk til norsk.
3) Fransk til fransk.

- Søker du på et norsk ord får du treff på oversettelsen fra norsk til fransk.
- Søker du på et fransk ord får du treff på oversettelsen fra fransk til norsk og fransk til fransk.

Hvordan endrer jeg språket jeg ønsker å oversette?