Kagge/Kirkeby "Den store norske bokmålsordboka"

Dette er en helt ny bokmålsordbok med mer enn 105 000 oppslagsord. Boka er utviklet av ordboksforfatter Per-Erik Kirkeby.

Cappelen Damm norsk synonymordbok

Over 50.000 synonymer og 8.000 brukseksempler

En moderne synonymordbok som hjelper deg å variere ordforrådet og skrive mer levende og kreativt. Synonymene er delt opp i grupper etter betydning og hver betydning er illustrert med et eksempel.

Cappelen Damm bokmål-nynorsk ordbok

Over 31 000 oppslagsord

Bokmål–nynorsk ordbok gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning eller er elev i videregående skole. Fordelen med en ordbok i forhold til en nynorsk ordliste er at elevene kan slå opp på bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord.

Samlaget nynorsk ordliste

Nynorsk ordliste er klassikaren blant ordlistene. 11. utgåva er den første trykte ordlista som er godkjend av Språkrådet etter at den nye nynorskrettskrivinga kom. Ordlista er oppdatert etter den nye rettskrivinga for nynorsk, som er gjeldande frå 1. august 2012. Ordtilfanget er oppdatert, og det er lagt til fleire ordforklaringar. Også lista over bokmålsord med nynorske synonym er fornya og utvida.

Fagbokforlaget stor engelsk ordbok

Stor engelsk ordbok er et tobindsverk med engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok på til sammen 170 000 oppslagsord. De inneholder både amerikanske og britiske ord og stavemåter, språktips, fagord fra yrkesfaglige studieretninger, de dekker slang, dagligtale og formelt språk.

Cappelen Damm engelsk ordbok - yrkesfag

36 000 oppslagsord

Allment og faglig ordforråd. Engelsk ordbok – yrkesfag er helt nyutviklet og spesielt tilpasset elever som tar yrkesfag. I tillegg til allmenn engelsk, har ordboka et faglig ordforråd som spenner over alle de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Cappelen Damm tysk ordbok

Over 54 000 oppslagsord

Tysk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne tysk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning og følger de nye tyske rettskrivningsreglene.

Cappelen Damm spansk ordbok

Over 49 000 oppslagsord

Spansk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne spansk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole. Dette er den eneste spanske ordboken der alle spanske verb har referanse til fullt bøyningsmønster i en egen liste. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning.

Cappelen Damm fransk ordbok

Over 45 000 oppslagsord

Fransk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne fransk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole. Den eneste franske ordboken der alle franske verb har referanse til fullt bøyningsmønster i en egen liste. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning.

Collins English Dictionary

Over 365 000 uttrykk og definisjoner

Collins English Dictionary er generelt betraktet som en av de mest omfattende og lærerike ordbøkene på engelsk. Collins English Dictionary er ideell for enhver som har behov for en omfattende ordbok som dekker det engelske språket; profesjonelle, studenter og akademikere

Collins Thesaurus of the English Language

Over 500 000 synonymer og antonymer

Collins Thesaurus of the English Language er en av de største og mest omfattende engelske synonymordbøkene på markedet. Boka har en brukervennlig layout, med de mest relevante synonymene uthevet. Den inneholder også sitater og ordtak.

Tekst til tale

Opplesing av ord og setninger på arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk og tysk.

Global språkpakke

Norsk til og fra 24 ulike språk samt opplesing av oppslagsord (se alle språkkombinasjonene her).

Clarify for videregående skole

Clarify er en ny, nettbasert ordboktjeneste utviklet av iFinger for språkopplæring og søk i oppslagsverk. Clarify fungerer på alle digitale flater og alle våre oppslagsverk er godkjent til bruk ved eksamen via eksamensnettet.

Clarify for videregående skole inneholder: