Cappelen Damm norsk ordbok

Over 45 000 oppslagsord

Norsk ordbok inneholder det sentrale ordforrådet i norsk dagligspråk, fremmedord, faguttrykk og nye ord fra massemedier, fag- og lærebøker. Ordartiklene viser synonymer, forklaringer og eksempler på bruk, i tillegg til skrivemåte, bøyning, uttale og betydning.

Cappelen Damm norsk synonymordbok

Over 50.000 synonymer og 8.000 brukseksempler

En moderne synonymordbok som hjelper deg å variere ordforrådet og skrive mer levende og kreativt. Synonymene er delt opp i grupper etter betydning og hver betydning er illustrert med et eksempel.

Cappelen Damm engelsk skoleordbok

Engelsk skoleordbok er spesielt tilpasset elever i grunnskolen. Ordbokartiklene er korte og oversiktlige, og dette gjør det enkelt for eleven å finne fram til den sentrale informasjonen. Ordutvalget er nøye tilpasset elevenes behov på begynnernivået og dekker det grunnleggende ordforrådet i moderne engelsk. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning.

Samlaget engelsk-nynorsk/nynorsk-engelsk ordbok

Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ordboka er oppdatert med engelske og norske nyord.

Ho gir gode og presise ordforklaringar og har med mange brukseksempel som viser orda i bruk. Alle ord står oppførte med ordklasse, norske substantiv også med kjønn. Nynorskutgåva er i tråd med den nye rettskrivinga.

Samlaget nynorsk ordliste

Nynorsk ordliste er klassikaren blant ordlistene. 11. utgåva er den første trykte ordlista som er godkjend av Språkrådet etter at den nye nynorskrettskrivinga kom. Ordlista er oppdatert etter den nye rettskrivinga for nynorsk, som er gjeldande frå 1. august 2012. Ordtilfanget er oppdatert, og det er lagt til fleire ordforklaringar. Også lista over bokmålsord med nynorske synonym er fornya og utvida.

Tekst til tale

Opplesing av ord og setninger på arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk og tysk.

Global språkpakke

Norsk til og fra 24 ulike språk samt opplesing av oppslagsord (se alle språkkombinasjonene her).

Clarify for grunnskole 1-7

Clarify er en ny, nettbasert ordboktjeneste utviklet av iFinger for språkopplæring og søk i oppslagsverk. Clarify fungerer på alle digitale flater og alle våre oppslagsverk er godkjent til bruk ved eksamen via eksamensnettet.

Clarify for grunnskole 1-7 inneholder: